Modificacions en el procediment de mediació en les relacions de consum

10-12-2019

Es publica el DECRET 261/2019, de 10 de desembre, de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre elprocediment de mediació en les relacions de consum.

L'article 123 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva enmatèria de consum.

Aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació dels òrgans i els procediments demediació en matèria de consum.L'article 132.1 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, defineix la mediació deconsum com aquell procediment que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona, imparcial iexperta, que té com a objecte ajudar les parts i facilitar l'obtenció per elles mateixes d'un acord satisfactori.

Aquest Decret té com a finalitat la modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment demediació en les relacions de consum (DOGC núm. 6661, de 10.7.2014), per incorporar el procedimentd'acreditació de les entitats mediadores que ho sol·licitin, d'acord amb la Directiva 2013/11/UE, del ParlamentEuropeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consumi per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE, que disposa que lainformació sobre les entitats acreditades s'ha de trametre a la Comissió Europea amb l'objecte d'incloure-la enuna llista única europea.

LLegir el DECRET
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.