Carles Garcia Roqueta, president de la SCMS, entre els membres del comité assessor en mediació

11-11-2022

ORDRE JUS/238/2022, de 2 de novembre, de nomenament dels membres del Comitè Assessor en matèria de mediació de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

ORDRE JUS/238/2022, de 2 de novembre, de nomenament dels membres del Comitè Assessor en matèria de mediació de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria. La Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat va crear un Comitè Assessor, format per representants dels col·legis professionals, de les associacions representatives d'ens locals i d'altres associacions, per experts amb experiència en el camp de la mediació i també per representants del Centre de Mediació de Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar i difondre la mediació, i amb la composició i les funcions que es determinen per reglament.

D'acord amb l'article 44 del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya, aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d'octubre, el Comitè Assessor és un òrgan de caràcter col·legiat del Departament competent en matèria de dret civil, que depèn del centre que té atribuïdes les funcions en matèria de mediació.

seguir llegint
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.