Assemblea general de socis i renovació de càrrecs de la Junta directiva

22-06-2021

Ahir es va celebrar l'Assemblea general de l'SCMS per a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2020, l'elecció de la nova Junta directiva en haver-se acabat el mandat estatutari de quatre anys de la junta sortint i la modificació del estatuts de l'associació.

Després de debatre els diferents punts de l'ordre del dia, l'assemblea ha pres, per unanimitat, els següents acords :
- Aprovar l'informe de gestió, la memòria i el compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2020 amb un resultat positiu de 
1.860,98€.
- Aprovar el pressupost de 2021 amb una previsió d'ingressos de 68000€
- Elegir per un període de quatre anys la Junta Directiva que ha quedat composada pels següents membres

 

Sr. Carles García Roqueta

President

Consorci De Salut I Social De Catalunya

Sr. Eduard Gaynés

Secretari

Associació Mancomunitat Sanitària De Prevenció

Sra. Ma Carme Sabater Sánchez

Vicepresidenta i tresorera

Coordinadora d’Usuaris De La Sanitat, Salut, Consum I Alimentació

Sra. Olga Soler

Vicepresidenta

Unió Catalana d’Hospitals

Sra. Connie Capdevila

Vicepresidenta

Col·legi Oficial De Psicologia De Catalunya

Sr. Joan Deu

Vicepresident

Associació Catalana d’Entitats De Salut

Sr. Rafael Manzanera

Vocal

Mc Mutual

Sra. Concepció López

Vocal

Associació d’Infermeria Familiar I Comunitària De Catalunya

Sra. Àngels Martínez de Castilla Gil

Vocal

Associació Salut I Família

Sr. Xavier Saballs

Vocal

Insitut Català De La Salut

Sr. Francesc José María

President d'honor

Consorci De Salut I Social De Catalunya


- Reelegir al president d'Honor Francesc José María per un període de quatre anys.
- Modificar els estatuts socials afegint-hi la següent clàusula addicional : 

"Celebració de reunions dels òrgans de l’Associació per via telemàtica. Les sessions dels òrgans de govern de l’Associació - Assemblea general i Junta Directiva - i de les comissions i grups de treball, es podran convocar i celebrar per videoconferència, per conferencia telefònica múltiple o qualsevol altre suport digital sempre que s’asseguri la identitat de les persones que participin en la sessió, que tots els membres de l’òrgan o de les persones amb dret d’assistència disposin dels mitjans necessaris, s’asseguri la intercomunicació entre els assistents en temps real i quedi garantida l’emissió del vot".

 

A més a més s'ha informat als socis sobre l'organització del II Congrés de Mediació en Salut "Ampliando Redes" que s'està organitzant per al darrer trimestre de 2021 i gener del 2022. Serà la continuació del I Congreso celebrat el 2018. Aquesta edició haurà d'adaptar-se a les restriccions d'aforament que en el seu moment marqui l'evolució de la pandèmia.

La alta participació d'entitats associades ha deixat palesa la bona salut de la nostra entitat i els partícips s'han compromés a treballar per donar un impuls a l'activitat de l'SCMS, continuar creixent en nombre d'entitats sòcies i consolidar-nos com a referent en la gestió de conflictes en l'àmbit de la salut.
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.