LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA A CATALUNYA EN RISC

28-03-2018

L’anunci per part del Govern espanyol de la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, és molt mala notícia.

La Llei General de Sanitat va posar les bases de la construcció del Sistema Nacional de Salut que tenia com a principis : la universalitat, l’equitat d’accés, la igualtat de tracte i el finançament públic. El camí de la universalització de l’atenció sanitària per tots els ciutadans amb càrrec a fons públics (pressupostos generals) va ser llarg, afegint progressivament diferents col·lectius que no gaudien d’assistència sanitària de cobertura pública i va culminar amb dues lleis : una de la nostra Comunitat Autònoma del 2010 i l’altra a nivell estatal del 2011. Aquest procés va quedar truncat amb les retallades del Govern del PP de 2102 que va reformar la Llei de Cohesió i Qualitat del SNS deixant fora de cobertura pública a determinats col·lectius, el més significatiu de tots els estrangers sense permís de residència.

La llei que ara es porta davant del Tribunal Constitucional , aprovada a la passada legislatura pel Parlament de Catalunya per àmplia majoria amb l’abstenció de Ciudadanos i el vot en contra del Partit Popular, pretenia restablir i fer efectiu aquest principi bàsic que inspirava el nostre sistema pública, per considerar-ho un deure ètic ineludible i trobar fonament en l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 que proclama que totes les persones que viuen en el territori de la nostra nació tenen dret l’assistència sanitària pública.

L’SCMS entén que la interposició d’aquest recurs d’inconstitucionalitat, per la regressió que suposaria si prospera és una mala notícia per al nostre sistema públic de salut i, en particular, per al col·lectiu dels “sense papers” quina situació administrativa per sí mateixa els col·loca en una situació de vulnerabilitat i cap el qual la societat catalana sempre ha donat mostres de solidaritat.

La Junta Directiva de SCMS
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.